Events and Courses

Events and Courses

Event Date/Time
Sunday Open Meditation
Sun., September 27, 2020
9:00 am PDT - 10:00 am PDT
Zondag Ochtend Meditatie - Online
Sun., September 27, 2020
10:00 am CEST - 10:45 am CEST
Méditation et pratique à Guru Rinpoché
Sun., September 27, 2020
10:30 am EDT - 12:00 pm EDT
Nalandabodhi Montréal
Open Heart Circle Practice
Sun., September 27, 2020
11:00 am MDT - 11:30 am MDT
INT 101 - La vie du Bouddha et le cheminement spirituel
Sun., September 27, 2020
1:30 pm EDT - 3:30 pm EDT
Nalandabodhi Montréal
Acharya Lama Kelzang - Juwelenschmuck der Befreiung (Online-Kurs)
Mon., September 28, 2020
7:00 pm CEST - 8:30 pm CEST
Tuesday Evening Open Meditation
Tue., September 29, 2020
7:00 pm PDT - 8:00 pm PDT
Mededogen in de bardos, Zutphen, zes dinsdagavonden in het najaar (START)
Tue., September 29, 2020
7:30 pm CEST - 9:00 pm CEST
Méditation Shamatha
Wed., September 30, 2020
7:00 pm EDT - 8:00 pm EDT
Nalandabodhi Montréal
Online cursus - Ontdek Mediteren
Thu., October 1, 2020
12:00 pm CEST - 1:30 pm CEST
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19