Path of Study - Nalandabodhi International

Path of Study

Leer hoe je filosofische, meditatieve en praktische trainingen in het dagelijks leven kunt gebruiken.

De leringen van de Boeddha schijnen licht op hoe wij onszelf en de wereld om ons heen waarnemen. Deze duidelijkheid leidt tot inzichten die ons medeleven kunnen verdiepen, ons begrip vergroten en ons helpen ons volledige potentieel te realiseren.

Dzogchen Ponlop Rinpoche benadrukt het belang van het deelnemen aan studie en contemplatie, zelfs vóór meditatie. Onder zijn leiding heeft Nalandabodhi een uitgebreid en systematisch boeddhistisch studiecurriculum ontwikkeld dat van toepassing is op ons leven van vandaag.

We cultiveren onze intelligentie in tegenstelling tot het uitbreiden of upgraden van de inhoud. Het is als het opfleuren van een kamer door een lamp met een hoger watt in een lamp te plaatsen. Plots kunnen we alles in de kamer duidelijker zien.

Dzogchen Ponlop Rinpoche

Pad van studiecursussen

Ons curriculum behandelt de filosofische, meditatieve en praktische leringen gepresenteerd in de Kagyu en Nyingma scholen van het Tibetaans boeddhisme. Op het studietraject zullen studenten inzicht ontwikkelen terwijl ze door de volgende cursussen gaan:

Inleiding tot het boeddhisme

De inleidende lessenreeks verkent de basisprincipes van de leer van de Boeddha. Ze bieden praktisch advies voor het toepassen van deze leringen in ons leven en het verbreden van ons begrip van de wereld om ons heen, terwijl het de basis legt voor latere cursussen. See upcoming courses

Hinayana

Ook bekend als het 'basisvoertuig', is Hinayana de basis om het pad te betreden zoals wordt onderwezen in de Vajrayana boeddhistische tradities. In deze fase van studie en contemplatie kijken we moedig naar ons persoonlijke onbehagen en lijden, evenals naar ons comfort en geluk. Door met deze ervaringen te werken, leren we hoe we afstand kunnen nemen van verwarring en onszelf en anderen echt kunnen helpen. See upcoming courses

Mahayana

Mahayana bouwt voort op de basis van Hinayana, en breidt onze zorg voor ons eigen geluk uit om dat van anderen te omvatten. Deze leringen introduceren ons in de mogelijkheid om zelfs de meest negatieve emoties om te zetten in positieve gemoedstoestanden. Door met onze emoties te werken en de illusoire aard van alle verschijnselen te onderzoeken, kunnen we een hart van echt mededogen ontwikkelen. Mahayana introduceert ons ook bij het idee van de boeddhanatuur - het begrip dat onze harten en geesten vanaf het begin hetzelfde zijn als die van de Boeddha. See upcoming courses

Vajrayana

Vajrayana-boeddhisme is de meest innerlijke essentie van de Mahayana-leringen. Voortdurende studies op dit niveau zijn beschikbaar voor Nalandabodhi-leden die actief betrokken zijn bij de Vajrayana-praktijken van ons pad van meditatie.

ONLINE STUDY

Most Nalandabodhi Path of Study courses are also available for self-paced or facilitated study online. To learn more, contact onlinestudy@nalandabodhi.org.